La Mer ใช้แล้วรัก ไม่ต้องรอให้ถึงหลัก 4

LaMer Thailand

ไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนระอุแตะ 40° แต่อายุก็เช่นกัน การดูแลตัวเองโดยเฉพาะผิวหน้าในวัยใกล้หลัก 4 เลยเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนอยู่ไม่น้อย แต่ทว่ามันคุ้มค่า บอกเลยว่า.. ยอม

Continue Reading